• تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

سرطان پوست از دسته بیماری هایی اســت که ممکن اســت تشخیص دیرهنگام آن دردسر ساز شود چراکه ضایعات پوستی زیادی وجود دارد که فرد مبتلا به آن ممکن اســت هیچگاه احتمال خطرناک بودنشان را ندهد و پیگیر آن‌ها نباشد.

 1. چه کسانی به سرطان پوست مبتلا می شوند و چرا؟

قرار گرفـــــتن در معرض نور خورشید اصلی ترین دلیل برای ابتلا به سرطان پوست اســت. اما این موضوع نمی تواند توسعه سرطان در قسمت هایی از بدن که در معرض نور خورشید نبوده اند را توضیح دهد. قرار گرفـــــتن در معرض آسیب های محیطی، درمان با تابش و حتی وراثت نقش حیاتیی در این شرایط بازی می کند. اگرچه هر فردی می تواند به سرطان پوست مبتلا شود اما خطر ابتلا برای افراد زیر بالاتر اســت:

 • افرادی با پوست طریقهن و چشمانی طریقهن
 • حضور تعداد زیاد خال هایی با شکل نامنظم و با اندازه بزرگ
 • سابقه خانوادگی سرطان پوست
 • سابقه مواجهه با نور خورشید یا آفتاب سوختگی
 • زندگی در ارتفاعات بالا یا زندگی در نواحی با نور خورشید زیاد
 • درمان با تابش

getty rm photo of golfer teeing off نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

 1. نشانه های هشدار دهنده سرطان پوست:

سرطان پوست که در برگیرنده کارسینوم سلول قاعده‌ای، ملانوم و کارسینوم سلول سنگفرشی اســت اغلب به عنوان یک تغییر در پوست آغاز می شود. این موارد می تواند زائده جدید پوستی یا ضایعات پوستی پیش سرطانی باشد که سرطان نیستند اما می توانند با گذشت زمان به سرطان تبدیل شوند. تخمین زده شده اســت ۴۰ تا ۵۰ نسبت افرادی که پوست طریقهن دارند و ۶۵ ســاله هستند حداقل به یک نوع سرطان پوست مبتلا خواهند شد. سرطان پوست اگر در مراحل اولیه شناسایی شود می تواند درمان گردد.

 1. کراتوز اکتینیک:

dermnet photo of actinic keratosis نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

این تکه های کوچک پوستی به خاطر قرار گرفـــــتن بیش از حد در معرض نور خورشید ایجاد می گردد اغلب بر روی سر، گردن و دست دیده می شود اما ممکن اســت در هر جایی از بدن رشد پیدا کند. این موارد می تواند نشانه اولیه هشداردهنده سرطان پوست باشد اما به سختی می توان گفت که چنین تکه هایی از پوست در گذر زمان تغییر خواهند کرد و سرطانی خواهند شد. بیشتر این موارد به سرطان تبدیل نمی شوند اما توما توصیه می کنند درمان اولیه برای جلوگیری از توسعه این بیماری انجام شود. افرادی که پوست طریقهن دارند، بلوند هستند، موهای قرمز دارند یا چشم هایشان آبی یا سبز اســت در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

 1. التهاب لب اکتینیک:

dermnet photo of actinic cheilitis نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

التهاب لب اکتینیک در ارتباط با کراتوز اکتینیک بوده و شرایط پیش سرطانی اســت که معمولا در قسمت های پایینی لب دیده می شود.تکه های پوسته پوسته یا ناهمواری های های دائمی در لب می تواند در این شرایط وجود داشته باشد. نشانه هایی که شیوع کمتری دارد در برگیرنده تورم لب، از دست دادن مرز بین لب و پوست و خط لب برجسته می باشد. این نوع بیماری اگر درمان نشده رها شود می تواند به کارسینوم سلول سنگفرشی تبدیل شود که یک وضعیت تهاجمی اســت.

 1. شاخ پوستی:

dermnet photo of cutaneous horn نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

این نوع بیماری به صورت زائده های قیفی شکلی ایجاد می شود که با پایه قرمز رنگ توسعه می یابد. این نوع زائده از کراتین ساخته شده اســت. شاخ پوستی نوع خاصی از کراتوز اکتینیک محسوب می شود. اندازه و شکل این زائده ها می تواند متغیر باشد اما بیشتر آنها طول چند میلی متری دارند. کارسینوم سلول سنگفرشی ممکن اســت در پایه آن دیده شود. معمولا این بیماری در افراد کهنســالی که پوست طریقهن دارند و سابقه قابل توجهی از قرار گرفـــــتن در معرض نور خورشید دارند دیده می شود.

 1. چه زمانی خال می تواند دردسر ساز باشد؟

PRinc photo of benign nevus above lip نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

همانطور که می دانید خال یک نوع زائده پوستی بدون خطر از ملانوسیت اســت. ملانوسیت ها رنگدانه های پوست هستند. اگرچه تعداد کمی از خال ها سرطانی هستند اما خال های غیر عادی و غیر طبیعی ممکن اســت به سرطان تبدیل شوند. خال های طبیعی ظاهر مسطح یا برجسته ای دارند ممکن اســت در ابتدا مسطح باشند و با گذشت زمان برجسته شوند. سطح چنین خال هایی عموما نرم اســت. خال هایی که ممکن اســت به سرطان پوست منجر شوند اغلب شکل نامنظمی دارند، ممکن اســت در برگیرنده رنگ باشند و اندازه آن ها بزرگتر از پاک کن اســت. بیشتر خال ها در جوانان توسعه پیدا می کند.

مقاله مرتبط: انواع خال پوستی
 1. خال غیرمعمول یا دیسپلاســتیک:

phototake photo of atypical nevi on torso نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

خال های غیر معمول سرطانی نیستند اما می توانند به سرطان تبدیل شوند. این موارد در نواحی از بدن یافت می شوند که در معرض نور خورشید قرار گرفـــــته اند یا در برابر نور خورشید محافظت گشته اند. خال های غیر معمول ممکن اســت بزرگ تر باشند و شکل غیر طبیعی تری داشته باشند. این موارد ممکن اســت مسطح یا برجسته باشند یا سطح نرم یا سفتی داشته باشند. چنین خال هایی معمولا رنگ ترکیبی از صورتی، قرمز و قهوه ای را دارند.

 1. ویژگی خال خود را بدانید:

PRinc photo of skin cancer screening نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

بیشتر خال ها در بدن یک فرد ظاهر مشابهی دارند. خال یا لکه هایی که از بقیه موارد متفاوت باشد ممکن اســت مشخصه و ویژگی های سرطان پوست را داشته باشد. پس در چنین شرایطی خال باید توسط پزشک پوست بررسی گردد. این خال ها ممکن اســت بعدا سرطانی گردند. دانستن ویژگی های خال به هنگام بررسی آن ها می تواند بسیار حیاتی باشد.

 1. تقارن خال:

dermnet photo of asymmetric mole نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

عدم تقارن به این معنی اســت که یک طرف از خال با طرف دیگر آن سازگار و هماهنگ نیست. به خاطر داشته باشید که خال های معمولی و طبیعی ظاهر متقارنی دارند. زمانی که خال ها یا لکه های خود را بررسی می کنید، یک خط فرضی از وسط خال بکشید و دو نیمه آن را با هم مقایسه کنید. اگر دو نیمه با هم برابر نبود و ظاهر یکسانی نداشت حتما با یک متخصص پوست مشورت کنید.

 1. مرز خال:

dermnet photo of mole with blurred edges نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

اگر مرز یا لبه های خال نامنظم، محو یا ناصاف بود بهتر اســت با یک پزشک مشورت کنید. ضایعات پوستی سرطانی اغلب حاشیه و مرز ناصافی دارند.

 1. رنگ خال:

dermnet photo of multicolored malignant melanoma نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

خالی که رنگ یکسانی با سایر موارد نداشته باشد یا سایه ای از رنگ های قهوه ای، سیاه، آبی، سفید، قرمز یا زرد مایل به قهوه ای باشد مشکوک اســت. خال های طبیعی اغلب یک سایه واحد از رنگ را دارند. خالی که سایه های رنگی مختلفی دارد یا طریقهن و تیره اســت باید توسط پزشک متخصص بررسی گردد.

 1. قطر خال:

dermnet photo of large raised mole نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

اگر قطر خال بزرگتر از پاک کن باشد باید به آن مشکوک شوید.

 1. تغییرات در خال:

fitz photo of large atypical mole نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

خالی که با گذشت زمان تغییر می کند(بزرگتر می شود، رنگ آن تغییر پیدا می کند، شروع به خارش یا خونریزی می کند) باید توسط پزشک متخصص بررسی گردد. اگر بخشی از خال به تازگی تغییر یافته یا برجسته تر شده اســت حتما با یک پزشک در مورد آن مشورت کنید. ضایعات پوستی سرطانی در اندازه های مختلفی رشد می کنند و ارتفاع آن ها به سرعت تغییر پیدا می کند.

 1. نکاتی برای غربالگری خال ها:

getty rm photo of man wearing cap on beach نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

پوست خود را به صورت منظم بررسی کنید. موقعیت عمومی برای ملانوم در مردان بر روی کمر و در زنان پا اســت. اما کل بدن می تواند خال داشته باشد یا نقاط مشکوکی بر روی آن ایجاد گردد. برای بررسی بدن، کار خود را از سر آغاز کنید و به سمت پایین بیایید. نواحی پوشیده و مخفی را بررسی کنید. بین انگشتان دست و پا، کشاله ران، کف پا، پشت زانو را بررسی نمایید. پوست سر و گردن را برای پیدا کردن خال مورد بررسی قرار دهید. از اینه اســتفاده کنید یا از اعضای خانواده بخواهید شما را در یافتن چنین مواردی کمک کنند. مراقب خال های جدید باشید. از خال های خود تصــویر بگیرید و تغییرات آن را با گذشت زمان بررسی کنید. اگر نوجوان هستید، باردارید یا وارد دوران یائسگی شده اید بهتر اســت توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشید.

 1. خال ها چگونه ارزیابی می شوند؟

PRinc photo of dermatologist screening for melanoma نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

اگر خال یا لکه ای را بر روی بدن خود پیدا کردید که نشانه های ملانوم یا سرطان پوست را داشت بهتر اســت با یک پزشک مشورت کنید. پزشک می تواند نمونه ای از بافت را بردارد و آن را مورد بررسی قرار دهد. اگر سرطانی بودن ان تایید گردد، کل خال و پوست اطراف آن برداشته می شود و سپس بخیه می خورد. ممکن اســت درمان های بیشتری مورد نیاز باشد.

مقاله مرتبط: ۵ نوع خال سرطانی
 1. مبانی اولیه سرطان پوست:

PRinc SEM of melanoma cell نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

ملانوم بدخیم به خصوص در مراحل نهایی بسیار حاد و جدی اســت و درمان آن دشوار خواهد بود. تشخیص و درمان اولیه می تواند نرخ زنده ماندن را افزایش دهد. سرطان های پوستی غیر ملانوم همچون کارسینوم سلول قاعده‌ای و کارسینوم سلول سنگفرشی اســت. هر دوی این موارد شایع هستند و اگر در مراحل اولیه شناسایی گردند قابل درمان خواهند بود. افرادی که سرطان پوست داشته اند ممکن اســت دوباره به ان مبتلا گردند. این افراد باید حداقل ســالی یکبار مورد بررسی قرار گیرند.

 1. ملانوم:

collage of melanoma images نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

ملانوم همانند سایر سرطان های پوستی شایع نیست اما می تواند بسیار حاد و مرگبار باشد. نشانه های احتمالی این بیماری در برگیرنده تغییر در ظاهر خال یا ناحیه رنگدانه دار پوست اســت. اگر خال موجود بر روی بدن تغییر اندازه ، شکل یا رنگ داد یا اینکه لبه های نامنظمی داشت ، بیشتر از یک رنگ در خود داشت، متقارن نبود، خارش یا خونریزی داشت حتما با پزشک مشورت کنید.

 1. کارسینوم سلول سنگفرشی:

dermnet photo of squamous cell carcinoma lesion نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

این سرطان پوست غیر ملانومی ممکن اســت به صورت زائده های پوسته پوسته، قرمز و سفت ظاهر شود که خونریزی می کند یا به صورت زخمی ظاهر می شود که درمان نمی یابد. اینگونه موارد اغلب بر روی بینی، پیشانی، گوش، لب پایینی، دست و سایر نواحی که در معرض نور خورشید قرار گرفـــــته اســت دیده می شود. اگر کارسینوم سلول سنگفرشی در مراحل اولیه شناسایی و تشخیص داده شود قابل درمان اســت. اگر سرطان پوست پیشرفـــــته تر شود، درمان به مراحله ای که سرطان در آن قرار دارد بستگی خواهد داشت.

 1. بیماری بوون:

dermnet photo of bowens disease نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

بیماری بوون نوعی سرطان پوست اســت که به آن کارسینوم سلول سنگفرشی درجا نیز گفته می شود. این نوع سرطان پوست به سمت خارج رشد و توسعه پیدا می کند. کارسینوم سلول سنگفرشی تهاجمی می تواند به سمت داخل توسعه پیدا کند و قسمت های داخلی بدن را درگیر سازد. بیماری بوون به صورت لکه های قرمز رنگ ناهموار و پوسته پوسته دیده می شود. معمولا این بیماری با راش پوستی، اگزما،قارچ یا پسوریازیس اشتباه گرفـــــته می شود.

 1. کارسینوم سلول قاعده‌ای:

collage of basal cell carcinoma نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست

این نوع سرطان رایج ترین سرطان پوست محسوب می شود و درمان آن اسان اســت. از انجایی که کارسینوم سلول قاعده‌ای به آرامی توسعه پیدا می کند اغلب در بزرگســالان دیده می شود. این موارد ممکن اســت فرم متفاوتی داشته باشند که در برگیرنده مومی یا مرواریدی سفید اســت که اغلب رگ های خونی واضحی در آن دیده می شود. تومورها می تواند به صورت لکه های مسطح، پوسته پوسته یا به رنگ قهوه ای در کمر، قفسه سینه یا در موارد نادر به صورت زخم های مومی یا سفید ظاهر شوند.

ممنون از این که این خبر را در بخش پزشکی و سلامت توما خواندید
بخش پزشکی مجله توما مطالب زیر رو هم به شما پیشنهاد میکند

نوشته نمایش عــکسی ضایعات پوستی پیش سرطانی و سرطان پوست اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

گرندپری آذربایجان ۲۰۱۷ هر پارامتری که برای افزایش جذابیت یک مسابقه‌ی اتومبیلرانی نیاز بود را به همراه داشت تا شاهد یکی از زیباترین رقابت‌های فرمول یک در چند فصل اخیر باشیم.

امروز یکی از زیباترین رقابت‌های فرمول یک و شاید اتومبیلرانی حرفه‌ای در چند ســال اخیر برگزار شد. پیست شهری باکو شاهد رقابت فوق‌العاده نفس‌گیر و نزدیک سریع‌ترین خودروهای مسابقه‌ای جهان بود. حساسیت بسیار بالا و شرایط پیست باعث شد تا رویداد امروز مملو از اتفاقات نادر دنیای فرمول یک باشد و آن را به یکی از به یادماندنی‌ترین گرندپری‌های فرمول یک تبدیل کرد.

e2a2a999 d880 4d55 993c 7f6472c5a2e9 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

رقابت امروز از همان لحظه‌ی اول جذاب و نفس‌گیر دنبال شد. جایی که خودروهای فراری هیچ برنامه‌ای برای باقی ماندن در رده‌‌های سوم و چهارم را نداشتند و به این موضوع واقف بودند که در صورتی که به سرعت از بوتاس در رده‌ی دوم عبور نکنند، همیلتون فاصله‌ی خود در جایگاه اول را افزایش داده و موفق به کسب عنوان قهرمانی خواهد شد. به همین دلیل بلافاصله پس از آغاز مسابقه، کیمی رایکونن و سباســتین فتل به بوتاس حمله‌ور شدند.

ea1993a4 4218 41c6 971b d56539975c98 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

این موضوع باعث شد تا در پیچ دوم مسابقه که رایکونن قصد عبور از بوتاس را داشت، بین دو خودرو برخوردی رخ دهد و در این حادثه بال جلوی بوتاس صدمه ببیند. این موضوع باعث شد تا بوتاس به پیت‌اســتاپ مراجعه کرده تا پس از تعمیرات لازم مجدد به مسابقه بازگردد؛ بدین ترتیب و پس از بازگشت، این راننده‌ی فنلاندی در جایگاه انتهایی قرار گرفـــــت. پس از حادثه‌ی رخ داده برای خودروی مرسدس بنز، معادلات این تیم کاملا بهم خورد و شواهد نشان از رقابتی سخت بین همیلتون و دو خودروی فراری داشت. البته برخورد رایکونن و بوتاس برای خودروی فراری نیز دردسر‌ساز شده بود و بخش‌های زیادی از قطعات آیرودینامیکی بدنه‌ معیوب شده و عملکرد خودرو را تحت تاثیر قرار داده‌ بودند.

9479cea1 4fbb 41b8 9bda 0485eefb35c3 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

وشتاپن که امید اول ردبول برای کسب امتیاز در رقابت امروز به شمار می‌رفـــــت، مجدد دچار نقص فنی شد تا برای دومین بار پیاپی با بروز دردسر در خودروی خود، مجبور به ترک مسابقه شود.

80373f34 047b 41a0 b618 0d2144f11c6e رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

تصادف دنیل کویات در دور ۱۳ باعث شد تا خودروی ایمنی وارد پیست شود. پس از خروج خودروی ایمنی از مسابقه، در حالی که همگان انتظار رقابت فتل و همیلتون را داشتند، این سرجیو پرز بود که در جایگاه سوم اقدام به سبقت‌گیری از خودروی فراری کرد. اما با دفاع سخت فتل، جایگاه خودروهای دوم و سوم تغییر نکرد. اما در رده‌ی چهارم، رایکونن که با دردسر آیرودینامیکی روبرو بود، تحت حمله‌ی شدید خودروهای فورس ایندیا و ویلیامز قرار گرفـــــت و موفق به دفاع از جایگاه خود نشد.

f1c8400e 58e9 4d07 b8d9 d525087d2b96 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

در دور ۱۶، حادثه‌ی دیگری رقم خورد. پس از رانندگی عالی اوکن و قرارگیری پشت هم‌تیمی خود، خودروهای تیم فورس ایندیا با برخورد به یکدیگر، منجر به پخش شدن قطعات زیادی از بدنه در پیست شدند. این موضوع باعث شد تا خودروی ایمنی مجددا وارد پیست شده تا این قطعات از پیست جمع‌آوری شود. اما در همین حین اتفاق بسیار نادری رخ داد. در حالی که تمامی خودروها پشت خودروی ایمنی حرکت می‌کردند، همیلتون در پیچ شماره ۱۶ ناگهان از سرعت خود کاســت که این موضوع منجر به برخورد فتل با وی شد. بلافاصله راننده‌ی عصبانی تیم فراری که در بال جلوی خود دچار نقص شده بود، در کنار همیلتون قرار گرفـــــت و به نشانه‌ی اعتراض خودروی خود را به خودروی همیلتون کوبید. با وجود قطعات زیاد موجود در پیست، در دور ۲۲ و لحظاتی پس از پیشنهاد فرناندو آلونسو مبنی بر پرچم قرمز، داوران با نمایش این پرچم مسابقه را به حالت تعلیق در آورده تا خودروها به پیت‌اســتاپ مراجعه کنند و تا زمان جمع‌آوری تمامی قطعات موجود در پیست، رقابت مجددا آغاز نشود. 

569952bf 3036 42f2 96ca 7b16976af2a5 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

این وقفه زمان مناسبی برای مهندسان بود تا بلافاصله به بررسی خودروهای خود بپردازند و اقدام به تعویض و تعمیر بخش‌های معیوب کنند. نکته‌ی جالب توجه، بازگشت کیمی رایکونن و سرجیو پرز به مسابقه بود. با توجه به وقفه ایجاد شده، مهندسان فراری و فورس‌ایندیا موفق به رفع عیب خودروهای خود شدند و این دو راننده مجدد به مسابقه بازگشتند و پیش از سایر خودروها وارد پیست شدند.

پس از از سرگیری مجدد مسابقه خودروهای ویلیامز موفق به حضور در جایگاه‌های سوم و چهارم شدند و دنیل ریکیاردو نیز به لطف حضور متعدد خودروی ایمنی در پیست خود را به رده‌ی پنجم رسانده بود. در ادامه‌ی مسابقه و پیش از پیچ اول، ریکیاردو در حرکتی فوق‌العاده جذاب از دو خودروی ویلیامز سبقت گرفـــــت و خود را به رده‌ی سوم رساند.

0d285ec5 f8e6 4c1c a359 e9d2f469c508 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

اما در دور ۳۰ در اتفاقی نادر، دوربین‌ها از نصب نشدن کامل محافظ دور کابین لوئیس همیلتون خبر دادند. بلافاصله پس از این موضوع، گاراژ مرسدس بنز به راننده‌ی خود اعلام کرد که در مسیر‌های مستقیم اقدام به جا زدن این قطعه کند. با وجود تلاش‌های راننده‌ی بریتانیایی مرسدس بنز، قطعه‌ی مذکور در محل خود قرار نگرفـــــت و داوران به این تیم دستور پیت‌اســتاپ و تعویض قطعه را دادند. این موضوع که باعث عصبانیت شدید همیلتون شده بود، منجر به نزول و قرارگیری وی در رده‌ی هشتم شد. در همین حال داوران نیز از پنالتی ۱۰ ثانیه‌ای فتل به دلیل حرکت عجیب و برخورد وی با همیلتون، خبر دادند. راننده‌ی مطرح تیم فراری بلافاصله با مراجعه به پیت‌اســتاپ، جریمه‌ی خود را سپری کرد و پس از خروج از گاراژ در رده‌ی ششم قرار گرفـــــت. در این بازه از مسابقه ریکیاردو، اســترول و بوتاس در جایگاه‌های اول تا سوم قرار داشتند. 

7b7615bf 26e2 4eef a2dc ab74e87fe035 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

همیلتون و فتل در همین حال رقابتی بسیار جذاب را شکل دادند و در همین حال گلایه‌های همیلتون به داوران در خصوص جریمه‌ی کم فتل هم در نوع خود جالب توجه بود. فتل برای دفاع در برابر همیلتون چاره‌ای جز حمله به خودروهای پیش‌روی خود نداشت. این موضوع باعث شد تا راننده‌ی اول فراری یکی پس از دیگری از خودروها سبقت گرفـــــته و خود را به رده‌ی چهارم و پشت بوتاس برساند. همیلتون نیز سایه به سایه در حال تعقیب فتل بود و در جایگاه پنجم قرار داشت. 

2b0627c8 8764 4c83 a593 d2aaaac28e87 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

اما رویداد امروز در لحظه‌های پایانی خود نیز جذابیت زیادی به همراه داشت. در حالی که پیش‌بینی می‌شد تغییری در جایگاه پنج خودروی پیشتاز رخ ندهد، بوتاس با عملکردی فوق‌العاده و در آخرین لحظات  و پیش از خط پایان از اســترول سبقت گرفـــــت تا خود را در جایگاه دوم قرار دهد. دنیل ریکیاردو نیز با رانندگی آرام و کاملا مطمئن موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. پس از فتل و همیلتون در جایگاه‌های چهارم و پنجم، اســتبان اوکن، کوین مگنوسن، کارلوس ساینز، فرناندو آلونسو و پاســال ورلاین قرار گرفـــــتند. با قرارگیری آلونسو در بین ۱۰ خودروی برتر نیز مک‌لارن موفق به کسب اولین امتیاز‌های فصل خود شد. مسابقه‌ی پرتنش امروز باعث شد تا تنها ۱۳ خودرو از خط پایانی عبور کنند.

در ادامه می‌‌توانید رده‌بندی کلی راننده‌ها و تیم‌های مسابقات فرمول یک را پس از هشت مرحله از رقابت‌ها را مشاهده کنید.

fc822f18 ce47 4092 a029 27b759709ee4 رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

73745a6f a334 4300 80d7 b0ecbdb7e6fc رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان 2017، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید

در ادامه شما را به تماشای ویدیوی لحظات حساس گرندپری آذربایجان دعوت می‌کنیم.

مرحله‌ی بعد مسابقات فرمول یک ۱۸ تیرماه در کشور اتریش و خانه‌ی تیم ردبول برگزار می‌شود.

نظر شما در رابطه با گرندپری آذربایجان و اتفاقات آن چیست؟

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته رقابت فوق‌العاده جذاب گرندپری آذربایجان ۲۰۱۷، با قهرمانی تیم ردبول به پایان رسید اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

323853 562 رهبر بعدی داعش کیست؟

فرارو- اگر مرگ رهبر داعش “ابوبکر البغدادی” تأیید شود، احتمال دارد یکی از دو فرمانده ارشدش جانشین او شوند. هر دو فرمانده در دوران صدام حسین افسران ارتش عراق بودند.

به نقل فرارو به نقل از رویترز، کارشناسان “ایاد العبیدی” و “ایاد الجمعلی” را دو گزینه اصلی برای جانشینی می‌دانند، اما احتمالاً هیچ‌کدام لقب “خلیفه” یا “فرمانده کل مسلمانان” را نمی‌گیرند.

هفته گذشته وزارت دفاع روسیه خبر از احتمال کشته شدن البغدادی در یک حمله هوایی را داد و احتمال این رخداد را نزدیک به ۱۰۰ نسبت اعلام کرد. اما گروه‌های مسلح و بسیاری از مقامات محلی دراین‌باره تردید دارند.

“رایان دیلون” سخنگوی ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش در نشستی در پنتاگون گفت: “هنوز شواهد قطعی از مرگ البغدادی در دست نیست.”

“العبیدی” که پنجاه ســال دارد به‌عنوان وزیر جنگ خدمت کرده اســت. “الجمعلی” در پایان دهه چهارم زندگی اســت و رئیس سازمان امنیتی امنیه اســت. در ماه آوریل، تلویزیون دولتی عراق خبر کشته شدن او را اعلام کرد، اما این خبر تأیید نشد.

هر دو نفر در ســال ۲۰۰۳ به شورشیان سلفی در عراق پیوستند. پس از حمله هوایی ســال ۲۰۱۶ که در آن معاون سابقش “ابوالعلی الانباری”، وزیر جنگ چچن “ابو عمر الشیشانی” و مبلغ سوریه “ابو محمد العدنانی” کشته شدند، این دو نفر به مشاوران ارشد البغدادی تبدیل شدند.

البغدادی در ســال ۲۰۱۴ به خود لقب خلیفه، رهبر مدنی و مذهبی مسلمانان و به‌نوعی جانشین پیامبر را داد. بعید اســت که العبیدی و الجمعلی لقب خلیفه به خود بدهند، زیرا مشروعیت مذهبی ندارند و داعش بسیاری از مناطق و قلمروهای خود را ازدست‌داده اســت.

“فضل ابو رغیف” یکی دیگر از متخصصان عراقی گفت: “آن‌ها از تبار پیامبر (ص) نیستند و دیگر قلمروی برای فرمانروایی ندارند. بدون این دو مشروعیتی برای حکومت ندارند. یک خلیفه باید قلمروی داشته باشد تا آن را بر اساس قوانین اسلام رهبری کند. در غیراینصورت، جانشین او تنها یک امیر خواهد بود.”

امیر کلمه‌ی عربی به معنای “شاهزاده” اســت و افراطی‌ها از آن برای توصیف رهبرانشان اســتفاده می‌کنند.

 البغدادی در ســال ۱۹۷۱ بانام “ابراهیم عواد السامری” در خانواده‌ای واعظ متولد شد و در بغداد قوانین اسلام خواند.

انتصاب رهبر جدید به رأی شورای هشت‌نفره نیاز دارد. اما به دلیل مسائل امنیتی دیدار نمی‌کنند و نظراتش را از طریق پیک‌های معتمد اعلام می‌کنند.

شش عضو این شورا عراقی، یک نفر اردنی و یک نفر سعودی هستند.

عضو نهم این شورا “ترکی البنعلی” از بحرین بود که در حمله هوایی ۳۱ مه در سوریه کشته شد. دو نفر از مقامات اطلاعاتی واشنگتن معتقدند داعش بیشترِ رهبرانش را به “میادین” در اســتان “دیرالروز” در شرق سوریه منتقل کرده اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته رهبر بعدی داعش کیست؟ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

712988 806 ایـــران می تواند با داعش بجنگند، ما دردسری نداریم

سخنگوی ائتلاف آمریکایی ضدداعش امروز به سوالی در خصوص مبارزه ارتش یک کشور با تروریست‌های حاضر در خاک آن کشور واکنش نشان داد و گفت که آمریکا با این قضیه «دردسری» ندارد.

به نقل فارس، «رایان دیلون» سخنگوی ائتلاف آمریکایی ضدداعش با پررنگ‌تر شدن احتمال شکست قریب‌الوقوع داعش در برابر ارتش سوریه گفت که آمریکا با اصل جنگیدن ارتش این کشور با تروریست‌ها دردسری ندارد.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، دیلون که با ارتباط زنده ویدئویی از بغداد به سوالات خبرنگاران مستقر در مقر پنتاگون پاسخ می‌داد، ابتدا گفت که هدف اصلی امریکا از بین بردن داعش، فارغ از جا و مکان این نبرد اســت.

سخنگوی پنتاگون در ادامه گفت که اگر ارتش سوریه و متحدانش یعنی ایـــران و روسیه هم بخواهند مانند آمریکا با افراط‌گرایان مبارزه کنند «مطمئناً آمریکا دردسری با این قضیه نخواهد داشت.»

تاکنون حتی در مصوبه‌های شورای امنیت یا بیانیه‌های قرائت‌شده در مجمع عمومی سازمان ملل به ایجاد یا سلب حق از ارتش سوریه برای مبازره با داعش اشاره‌ای نشده اســت.

سخنگوی ائتلاف در ادامه گفت: «بنظر می‌رسد که آنها (ارتش سوریه، ایـــران و روسیه) تلاشی متمرکز برای حرکت به سمت مناطق تحت تسلط داعش به کار بسته‌اند و اگر آنها نشان بدهند که توانایی انجام چنین کاری را دارند، این نشانه بدی نخواهد بود.»

دیلون در انتها گفت: «ما آمده‌ایم اینجا تا در قالب یک ائتلاف با داعش بجنگیم؛ اگر دیگران هم می‌خواهند با داعش بجنگند و آنها را شکست دهند، مطمئناً با این ماجرا دردسری نداریم.»

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته ایـــران می تواند با داعش بجنگند، ما دردسری نداریم اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

 

ظاهرا گوشی بعدی خانواده‌ی میت هواوی که به احتمال زیاد میت ۱۰ نام خواهد گرفـــــت، به نمایشگری تقریبا بدون حاشیه مجهز خواهد بود. به‌علاوه، همان‌طور که در گزارش‌های غیر رسمی پیشین ادعا شده بود، میت ۱۰ به دو دوربین دوگانه مجهز خواهد بود. پیش از این، هواوی در گوشی میت ‍۹ از یک دوربین دوگانه در قسمت پشت گوشی اســتفاده کرده‌ بود؛ اما دوربین جلوی این گوشی تنها به یک سنسور جهت ضبط عــکــس هـا و ویدئو مجهز بود. حال به نظر می‌رسد هواوی در نظر دارد برای میت ۱۰ در قسمت جلو گوشی نیز از یک دوربین دوگانه اســتفاده کند.

همانند گوشی‌های خانواده‌ی نوت سامسونگ، گوشی‌های خانواده میت هواوی نیز امکانات و ویژگی‌های پرچم‌داران این شرکت را در ابعادی بزرگ‌تر ارائه می‌دهند. آخرین پرچم‌دار هواوی یعنی P10، از برخی گرایش‌های اخیر طراحی گوشی‌های هوشمند نظیر حاشیه‌های فوق‌العاده باریک صفحه‌نمایش و حذف کلید فیزیکی هوم پیروی نکرده بود؛ اما به نظر می‌رسد هواوی در نظر دارد این موارد را در طراحی میت ۱۰ مد نظر قرار دهد.

بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، میت ۱۰ از یک صفحه‌نمایش ۶ اینچی بهره خواهد برد و احتمالا نسبت اندازه‌ی صفحه نمایش به قاب جلو در میت ۱۰ از گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس سامسونگ بیشتر خواهد بود.

در حال حاضر نسبت اندازه صفحه نمایش به قاب جلو در گلکسی اس ۸ و اس ۸ پلاس معادل ۸۳.۶ نسبت اســت که احتمال می‌رود این عدد در میت ۱۰ به ۸۵ نسبت برسد. در صورتی که هواوی بخواهد ضمن دستیابی به این نسبت، از کلید فیزیکی هوم با اسکنر اثر انگشت در قسمت جلوی گوشی اســتفاده کند، مجبور به حذف حاشیه‌ی بالای صفحه نمایش یا به حداقل رساندن آن خواهد شد.

دیگر شایعات موجود به اســتفاده از پردازنده‌ی کایرین ۹۷۰ و به‌کارگیری سیستم‌عامل اندروید نسخه ۷.۱ در کنار رابط کاربری اختصاصی هواوی اشاره دارند. Mate 10 احتمالا اواخر تابستان ســال جاری معرفی می‌شود و فطریقه آن از اوایل پاییز شروع خواهد شد.

منبع: ANDROID HEADLINES

 

1498435483 887 dfdsfdsf احتمال عرضه هواوی میت ۱۰ با نمایشگر بدون حاشیه و دو دوربین دوگانه

< src="http://.sahandar.com/faradars/show.php?ref=itradar.ir&w=600&h=500&id=1&template=related&title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D9%88%D8%A8" scrolling="no" style="background: #FFF url(//.sahandar.com/faradars/images/loading.gif) no-repeat center; width: 600px; height: 500px; max-width: 100%;" frameborder="0">

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته احتمال عرضه هواوی میت ۱۰ با نمایشگر بدون حاشیه و دو دوربین دوگانه اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

1294839 801 آتش سوزی در محل تجمع معتادان در شهرک غرب

خبرگزاری میزان: خانه ای متروکه در خیابان ایـــران زمین محله شهرک غرب تهران دچار آتش سوزی شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۲۵در محل حادثه حاضر و اقدام به اطفا حریق کردند.

در زمان خاموش کردن آتش بخشی از سقف خانه فرو ریخت که خوشبختانه به کسی آسیب نرسید.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته آتش سوزی در محل تجمع معتادان در شهرک غرب اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : کتاب

کافر: در لغت به کسی گفته می شود که چیزی را می پوشاند یا پنهان می کند همانگونه که خداوند در سوره حدید آیه شریفه ۲۰ کشاورزان را کفار می خواند «…کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفّارَ نَباتُهُ…» زیرا کشاورزان بذر را در زمین پنهان می کنند. و اما در مورد معنی اصطلاحی آن، عده ای علیرغم این که می دانند خداوند وجود دارد و به او علم دارند ولی به دلایل دنیوی این علم باطنی را پنهان می کنند و از نظر دیگران می پوشانند از این رو آنها را کافر یعنی پنهان کننده می نامند.

مشرک: در لغت به معنای شریک قائل شدن است و در اصطلاح به کسانی گفته می شود که چند گانه پرست هستند و برای خداوند شریک قائلند.

کافر در مقابل مؤمن است و مشرک در مقابل موحد.

«کافر» که در برابر مؤمن قرار دارد به کسی گفته می شود، که به نسبت واقعیتهای اساسی و بنیادین، که وجود عموماً، و بشریت خصوصاً، در موجودیّت و حرکت خود، به آنها بستگی دارد، و ایمان به آنها در دادن جهت به زندگی انسان نقش اساسی ایفا می کند، معرفت و شناخت پیدا کرده باشد. امّا این انسان آگاهانه و بعد از این شناخت، به خاطر برتری طلبی، و به خاطر مقام و موقعیت، و روابط گوناگون، و تعلقات مادی، و امتیازاتی که به آنها دل بسته است، نمی خواهد خود را با آنچه شناخت او اقتضا دارد تطبیق کند، و آمال و عواطف خود را با آن هم آهنگ و هم جهت سازد. و به اصطلاح خاص: ایمان نمی آورد.

فلمّا جاءهم ماعرفوا، کفروا به فلعنة الله علی الکافرین. ۱۸۹ البقره

و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلماً و علوّا. ۱۴ النمل

اگر چه هنوز مفهوم مشرک را بیان نکرده ایم، اما در همین ابتدا می گوئیم:

بطور قطع و یقین، تمام کافرین، «مشرک» هم هستند. زیرا در هر صورت به جای «اله حق» برای خود «الهی باطل» قرار داده اند. چه انصاب و اصنام، و چه جبت و طاغوت، قرآن می فرماید: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ینزّل علیکم سلطانا (۱۵۱ آل عمران)

 

و حتی اگر هیچ کدام از اینها را هم به ظاهر «اله» خود قرار نداده باشند، هوی و هوس خود را، «اله خود» قرار می دهند. قرآن می فرماید: ارأیت من اتخذ الهه هواه، افانت تکون علیه وکیلا (۴۳ الفرقان)

اما «مشرک» که در برابر «موحد» قرار دارد و موحد یعنی یگانه پرست و مشرک یعنی چندگانه پرست، چه از نظر لغوی و چه در اصطلاح شرع، به کسی گفته می شود که برای ذات پروردگار، شریک و یا شرکائی قرار دهد، و جاهلانه مخلوق ناتوان را در مقام و منزلت خالق قادر و توانا بپندارد. و انسان بنده ی خدا را و یا هر مخلوقی دیگر را، فرمانروا و فریادرس خود قرار دهد.

و به عبارتی: صفتی از صفات خاص پروردگار جهانیان را، برای مخلوقی از مخلوقاتش قائل باشد، که بر اساس این باور و اعتقاد، موضع گیری و عملکردش در برابر آن مخلوق، مانند عملکردش در برابر خدای مهربان باشد. مثلاً خارج از دایره ی اسباب و مسببات، امیدوار به خیر و نفعش باشد و از راه های غیر متعارف از گرفتار شدن به شرّ و ضررش، بیمناک باشد. پس برای کسب رضایتش و پرهیز از غضب و عصبانیتش به او کرنش برد، و برای تقرب به او عبادتش کند و مال و جان خود را در راه او قربانی کند. و او را واسطه در بین خود و خدای مهربان قرار دهد.

قرآن با قاطعیّت تمام، همه ی این پندارهای موهوم، این خرافات بی اصل و اساس را قاطعانه رد نموده و انسان را با ادّله و براهین، به ذات پاک خداوند به عنوان خالق الخلق، مالک الملک، و مدبرالامر آشنا می کند.

و برای او روشن می گرداند که: یگانه فرمانروا و فریادرس، و تنها معبود به حق و یگانه مالک روز جزا، که همه به سوی او برگشت داده می شوند، ذات پاک پروردگار جهانیان است که در این دنیا زندگی ومرگت، رزق و روزیت، عزّت و سرفرازیت، و نفع و خیرت همه و همه در دست قدرت اوست و لاغیر.

کسانی که این چنین اعتقادی دارند، تنها مشرک هستند. یعنی تنها دارای صفت شرکند، نه صفت کفر، یعنی کافر نیستند.

زیرا بعد از بعثت پیامبران است که شناخت و آگاهی به آنها داده می شود و حق برایشان روشن می گردد و بطلان اعتقاد شرک آلودشان برملا می گردد و به عبارتی حجت بر آنها تمام می شود.

هیچ کس را قبل از بعثت رسول، و قبل از اتمام حجت نمی توان کافر دانست و نمی توان او را معذب به حساب آورد. خدواند می فرماید: و ما کنا معذبین حتی تبعث رسولا.

چگونه ممکن است خداوند ارحم الراحمین در روز قیامت کسی را که حق برایش تبیین نشده، حجت برایش کامل نگشته، شاهد و نمونه را ندیده، مورد محاکمه قرار دهد و بدون «بیّنه» او را به عذاب ابدی محکوم گرداند؟!! اصلاً اینطور نیست.

لیهلک من هلک عن بیّنه، و یحیی من حیّ عن بیّنه (۴۲ انفال)

تا مرحله ی معرفت و شناخت، کافر و مؤمنی وجود ندارد و همه در رابطه با آن مسائل بنیادین مساوی هستند. بعد از معرفت و شناخت است یکی مؤمن و دیگری کافر می شود. إنا هدیناه السبیل امّا شاکراً و امّا کفورا.

و فرستادگان الهی و پیروان واقعی آنان، باید تا آنجا این مسائل بنیادین را برای مردم روشن نمایند، و به خوبی تبیین کنند، که بر مردم اتمام حجت شود، و بهانه ای برای کسی باقی نماند. خداوند می فرماید: إنا اوحینا الیک، کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، و اوحینا الی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا، و رسلاً قد قصصناهم علیک من قبل و رسلاً لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزاً حکیما.(۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ النساء)

اگر پیام الهی آنچنان که توضیح داده شد، برایشان تبلیغ و تبیین شد، و نمونه و شاهد عملی را مشاهده نمودند، باز در برابر قبول آن، سر باز زدند و مقابله نمودند، آنگاه کافر می شوند.

بعد از این توضیحات باید گفت: آنچه از قرآن و سنت و کل موازین دینی دانشمندان اسلامی استنباط نموده اند عبارت است از:

مشرکین قبل از بعثت، و قبل از اتمام حجت، کافر نیستند.

مشرکین قبل از بعثت و قبل از اتمام حجت، معذب و مخلد فی النار نیستند.
مشرکین بعد از اتمام حجت به معنی واقعی کلمه، اگر با کل حق، به مقابله برخاستند کافر هستند و اگر با این اعتقاد از دنیا بروند مخلد فی النار هستند.

اگر در قرآن ظاهر آیاتی با آنچه گفته شد، در تضاد بود، مثلاً مشرکین بدون قید و به صورت مطلق، تهدید به عذاب دنیا و آخرت شده بودند مانند: «لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات».

با توجه به نص آیات دیگر (که نص بر ظاهر مقدم است) در تمام آن موارد به طور قطع منظور از مشرکین، کافرین هستند.یعنی مشرکینی که حق برای آنها تبیین شده و عالماً عامداً، با آن به مقابله برخاسته اند. مثلاً به این آیه توجه شود: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجدا لله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون(۱۷ التوبه). ممکن است سوال شود اگر اینچنین است پس چرا قرآن آنها را به اسم مشرکین نام برده است؟ به این دلیل که کافرین زمان پیامبر از دو فرقه به وجود آمده و تشکیل شده بودند عده ای از آنها قبل از کفر از مشرکین جزیرةالعرب، و عده ی دیگر قبل از کفر از اهل کتاب بودند و قرآن اینها را به اعتبار «ما کان» به اسم «مشرکین»، نام برده است البته این را هم نباید فراموش کرد که: تمام کافرین، مشرک هم هستند و به این اعتبار می توان آنها را مشرک نیز نام برد.

هرچند اهل کتاب هم به «شرک» خطرناکی، آلوده شده بودند، امّا قرآن آنها را به اسم خاصِ «اهل کتاب» نام می برد نه به عنوان مشرکین.

قرآن می فرماید: «لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البیّنه»

«ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم»

اگر به دوران رسالت رسول خدا حضرت محمد ص برگردیم، موضوع بیشتر روشن می شود. قبل از بعثت پیامبر بزرگ اسلام ص تمام مردم جزیرة العرب  به جز عده ی قلیلی یا مشرک بودند یا اهل کتاب.

امّا بعد از بعثت رسول نور و رحمت، همه ی آنها به دین اسلام دعوت شدند. رسول مبعوث برای تمام مردم، و رحمة للعالمین، با آیات قرآن مسائل توحید، رسالت، معاد، هستی و انسان را با بهترین وجه تبیین و حقیقت دین را برای آنان روشن نمود و برای هر کدام از آنها به اهل کتاب وجه مشرکین کامل می شد، در صورت برخوردار بودن از قلبی حق پذیر و فراهم بودن شرایط، به صف مؤمنین می پیوستند و اینها مؤمنین از اهل کتاب و مؤمنین از مشرکین بودند.

و عده ای هم که قلبی ناسالم و پر از کبر و غرور داشتند، بر اعتقاد باطل خود اصرار ورزیدند و به صف کافرین پیوستند و قرآن آنها را کافرین از اهل کتاب و کافرین مشرکین می نامد «ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم» (سوره ی بقره آیه ی ۱۰۵)

و در پایان استناد به چند آیه از قرآن، درباره ی این موضوع که هم مشرکین و هم اهل کتاب قیل از آمدن «بیّنه»، کافر نیستند، ما را از توضیحات اضافی بی نیاز می کند.

«لن یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البیّنه رسول من الله یتلوا صحفاً مطهرة»

«ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نا جهنم ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین ان ینزل علیکم من خیر ربکم» (سوره ی بقره آیه ی ۱۰۵)

«و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه»

در اینجا «المشرکین» به معنی حقیقی خود می باشد؛ یعنی کسی که هنوزکلام خدا را نشنیده است. یعنی هنوز سرنوشت «کافر یا مؤمن» بودنش معلوم نیست.

اکفارکم خیرٌ من اولئکم ام لکم براءة فی الزبر»

 خطاب به مشرکین مکه که آیا کافرهای شما از کافرین اقوام گذشته ب هتراند.                                          

منبع پاسخ تفصیلی:    maktabquran2.com

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

لیونل آندرس مسی معروف به «لئو» در حالی ۳۰ ســاله می‌شود که رکوردهای زیادی را برجای گذاشته اســت. امروز ســالروز تولد مسی اســت.

138611 769 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید!

 

لیونل آندرس مسی معروف به «لئو» در حالی ۳۰ ســاله می‌شود که رکوردهای زیادی را برجای گذاشته اســت. امروز ســالروز تولد مسی اســت.
 
مجله مهر: لئو مسی متولد ۲۴ ژوئن ۱۹۸۶ در آرژانتین اســت، اما این چیزی نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد، همه دیگر مسی را چند ســالی اســت که می‌شناسند و حتی اگر از طرفداران بارسلونا یا آرژانتین نباشند، از جادوی او در زمین فوتبال لذت می‌برند.

 

مسی را اعجوبه قرن فوتبال می‌دانند، او فقط دریبل نمی‌زند، او مهندسی می‌کند، زاویه‌های دقیق پاس‌های بلند و کوتاه او، ضربه‌های دقیق به طاق دروازه حریف، همه و همه از نگاه تیزبین او خبر می‌دهد.

مسی قد بلندی ندارد، احتمالا در روزگار ۱۱ ســالگی وقتی که می‌فهمد دیگر قرار نیست رشد عادی و نرمال داشته باشد و باید تحت درمان قرار بگیرد، فکر نمی‌کرد همین قد کوتاه در زمین فوتبال به کمک او بیاید! قد کوتاه مسی در مقابل بازیکانانی که دست کم ۲۰ سانتی‌متر از او بلندتر هستند، این امکان را به لئو می دهد که حرکت پا به توپ سریع‌تری داشته باشد و مرکز ثقل بدن او نسبت به بقیه پایین‌تر باشد؛ به همین دلیل اســت که در تصــویر‌های بسیاری می‌بینیم که در هنگام دریبل زدن زاویه بدن او خیلی خم می‌شود، اما زمین نمی‌افتد.
 
احتمالا مسی‌دوستان خیلی از چیزهایی که در این گزارش نوشته شده را می‌دانند، اما مگر می‌شود تولد اسطوره آرژانتینی آبی‌ اناری‌ها باشد و از او ننوشت؛ حتی اگر تکراری باشند!

 

138615 667 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

کوتاه‌قدترین مهاجم دنیا
با قد یک متر ۶۹ سانتی‌متری‌اش کوتاه‌قدترین مهاجم دنیاســت، اما همان‌طور که پیش‌تر گفتیم این چیزی نبوده که بخواهد جلوی او را بگیرد، به هر حال هوش و ذکاوت او اوضاع را خطرناک می‌کند.

 

138625 641 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

 

جوان‌ترین نامزد فیفا
در ســال ۲۰۰۸ و در حالی‌که تنها ۲۱ ســال سن داشت، برای جایزه بهترین بازیکن ســال نامزد شد و رکورد جوان‌ترین نامزدی در این جایزه را به نام خود کرد. البته مسی در آن ســال نتوانست جایزه را ببرد.

 

138618 400 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

توپ طلا برای چهار ســال متوالی
از ســال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و از سن ۲۲ ســالگی تا ۲۵ ســالگی او توپ‌های طلای فیفا را با خود به خانه برد.

 

138617 749 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید!

 
بیشترین هتریک کننده بارسلونا
 
هت‌ریک کردن کار چندان ساده‌ای نیست، اما مسی به تنهایی بیش از ۳۵ بار این‌کار را در باسلونا انجام داده اســت. (هت‌ریک یعنی بازیکنی در یک بازی سه گل به ثمر برساند.)

 

138621 595 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

چهار کفش طلایی
کفش طلایی اروپا جایزه‌ای اســت که هر ســال به بازیکنی که بیشترین تعدا گل را زده باشد، اهدا می‌شود، لیونل مسی تنها بازیکنی که توانسته چهار بار این جایزه را از آنِ خود کند. فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ با ۳۴ گل، فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ با ۵۰ گل، فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ با ۴۶ گل و فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ با ۳۷ گل.

 

138610 567 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

قرار دادی روی دستمال سفره
کارلوس رکساچ، مدیر فنی پیشین بارسلونا که وظیفه شناسایی اســتعدادها را دارد، بازی مسی را در آرژانتین می‌بینید و شیفته بازی‌های این پسر ۱۳ ســاله می‌شود. اما برای اینکه بتواند او را جذب بارسلونا کند، زحمت زیادی می‌کشد و بارها با خانواده او صحبت می‌کند، در نهایت یک روز که در رستوران هستند، روی یک دستمال سفره قراردادی را با پدر مسی امضا می‌کند که به گفته خود فکر می‌کرده آن دستمال خیلی زود از بین رفـــــته، اما بعدها می‌فهمد که پدر مسی آن دستمال را در آلبوم لیونل نگه داشته اســت.

 

138616 644 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

 

شماره ۱۰ رویایی
لیونل مسی بعد از رونالینهوی بزرگ لباس شماره ۱۰ را در بارسلونا بر تن کرد، این اتفاق در ســال ۲۰۰۸ و زمانی‌که مسی ۲۱ ســال داشت رخ داد.

 

138612 474 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

 

برادر کوچکه!
لیونل مسی بازی خود در بارسلونا را از فصا ۲۰۰۳-۲۰۰۴ شروع کرد، او در تیم‌های دسته دوم و سوم بارسلونا بازی می‌کرد، البته در همان ســال ۷ بار برای تیم اصلی به میدان رفـــــت. او خیلی زود با رونالیدنهو بازیکن برزیلی بارسلونا دوست شد، تا جایی که رونالیدنهو او را «برادر کوچیکه» صدا می‌کرد.

 

138619 137 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

 

سفیر یونیسف
لیونل مسی فقط در زمین فوتبال نمی‌درخشد، او در زندگی بیرون از مستطیل سبز سعی می‌کند موثر باشد و علاوه بر اینکه از سفیرهای یونیسف حساب می‌شود، برای درمان بچه‌هایی که اوتیسم دارند، تلاش می‌کند.

 

در برنامه‌ای که با یونیسف همکاری می‌کند، لئو به کشورهایی چون هائیتی و کاســتاریکا سفر می‌کند و به بچه‌های آموزش‌هایی در زمینه آموزه‌های زندگی می‌دهد.

 

138623 998 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

شادی پس از گل
مسی هر زمان که در بازی‌ها گل می‌زند، پس از دویدن‌هایش، رو به آسمان کرده و در حالی‌که هر دو دستش را به سمت بالا می‌برد، گلی که زده را به روح مادربزرگش که در ۱۰ ســالگی او از دنیا رفـــــته، تقدیم می‌کند.

 

138620 864 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

بیشترین گل زده در لالیگا
زمانی‌که مسی ۲۵ ســال سن داشت، او جوان‌ترین بازیکنی بود که توانسته بود در لالیگا بیش از ۲۰۰ گل به ثمر برساند.

 

138624 621 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

بازی‌هایش را نمی‌بینید
لیونل مسی هرگز مسابقه فوتبالی که خودش در آن حضور داشته را دوباره نمی‌بینید، اما گل‌هایش را می‌بیند، بارها و بارها این‌کار را انجام می دهد.

 

138622 596 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

 

تیاگوی فوتبالیست
علاقه باشگاه‌های فوتبال به فرزند مسی به قدری بود که کمتر از ۷۲ ساعت پس از تولد تیاگو باشگاه قدیمی مسی به نام «Newell’s Old Boys» نام او را ثبت نام کرد.

 

138613 248 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

خالکوبی عجیب لئو
مسی به شکل ناگهانی هم روی دست چپ و هم پای چپ خود طرح‌های زیادی را خالکوبی کرد، اما هر کدام از این طرح‌های معنی مشخصی برای او دارند، او صورت مادرش را روی بازوی سمت چپ خالکوبی کرده، دست پسرش را روی پای چپ و نام پسرش را روی دست چپ.

 

البته در بازی‌ها فوتبال بیشتر جوراب‌های بلند می‌پوشد و این طرح‌ها را مخفی می‌کند. اما به نظر می‌رسد مسی به قدری به خانواده‌اش نزدیک اســت که حاضر شده این کار را انجام دهد.

 

138626 392 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

یک عاشق غذا
مسی از کودکی به غذا علاقه زیادی داشته اســت که البته غذای مورد علاقه‌اش هم میلانسا ناپولیتانا اســت که یک غذای آرژانتینی اســت و مادرش آن را خیلی خوب درست می‌کند. این غذا از پنیر، پیاز و گوجه درست می‌شود و ادویه‌های مختلفی برای طعم دادن به آن می‌زنند. البته مادرش می‌گوید لئو مرغی که سس پیاز و گوجه فرنگی و پونه درست شده باشد را هم خیلی دوست دارد.

 

138614 524 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

 

تیاگو و متیوی کوچک
مسی و آنتونلا کروز که همبازی‌های بچگی در آرژانتین بوده‌اند، حالا دو فرزند پسر به نام‌های تیاگو و متیو دارند. تیاگو در ســال ۲۰۱۲ به دنیا آمد و به نظر می‌رسید لیونل مسی به قدری از این موضوع خوشحال اســت که طرحی از دست پسرش را روی ساق پای چپ خود خالکوبی کرد.

 

138627 221 چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! 

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته چیزهایی درباره «مسی» که نمی‌دانید! اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

 

آیا می توانید با یک آذرخش مسابقه بدهید؟ با در نظر گرفـــــتن اینکه این به معنای حرکت با سرعتی تقریبی ۲۲۵ هزار کیلومتر بر ساعت خواهد بود احتمالا پاسخ شما منفی اســت. با این وجود، شرکت سوئدی کوئنیگزگ که ابر خودروهایش آوازه جهانی دارند، می خواهد یا آخرین مدل خودروی تولیدی اش، شانس خود را در این راه بیازماید. این شرکت خودروی Agera R را معرفی کرده که می تواند بدون اینکه کوچکترین فشاری به خود وارد کند به سرعت ۴۴۰ کیلومتر بر ساعت (معادل ۱۲۲٫۲ متر بر ثانیه) برسد.

ما در مورد یک وسیله نقلیه با توان ۱۱۴۰ اسب بخار (معادل ۸۵۰ کیلووات)، گشتاور ۱۲۰۰ نیوتن متر در دور موتور ۴۱۰۰ دور در دقیقه، فشار هوای توربو بوست ۱٫۴ بار، شتاب جانبی ۱٫۶ g ( 1.6 برابر شتاب جاذبه زمین) موتور ۸ سیلندر صد در صد آلومینیومی و منیفولد وروری فیبر کربنی با مسیر بهینه شده ورودی گاز صحبت می کنیم. تازه این همه داســتان نیست؛ مســاله این اســت که این ابر خودرو همه این چیزها را با وزن خیلی کم ۱۳۳۰ کیلوگرم دور هم جمع کرده و همچنین می تواند تنها در ۲٫۹ ثانیه سرعت خود را از صفر به صد کیلومتر بر ساعت برساند.

 AgeraR 2 معرفی خودرو Agera R با سرعت 440 کیلومتر در ساعت

ولی آگرا صرفا خودرویی نیست که بخواهد با آن رکورد سرعت را بشکنید، می توانید با تکیه بر جعبه دنده هفت دنده و سیستم تعلیق با کلاچ دوگانه آن سرعت خودرو را تا ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت (۸۹ متر بر ثانیه) بالا ببرید و بلافاصله از ترمزهای دیسکی سرامیکی اســتفاده کنید تا خودرو را به توقف کامل برسانید و این همه را فقط در ۲۱٫۲ ثانیه انجام دهید.

>>هنسی ونوم F5 ، رقیب خود بوگاتی شیرون را به چالش کشید

باورتان نمی شود؟ می پرسید چگونه چنین چیزی ممکن اســت؟ اگر بخواهیم فقط یکی از دلایل را نام ببریم، می توانیم به سریع ترین و کارآمدترین سیستم کنترل کشش در دنیای موتور اشاره کنیم.

 AgeraR 3 معرفی خودرو Agera R با سرعت 440 کیلومتر در ساعت

مهندسان خبره، سبک ترین و فشرده ترین موتور ابر خودرو در جهان را طراحی کرده و آن را با یک کلاچ، چرخ طیار، منیفولد و توربو، همه و همه در مجموعه ای که کمتر از ۲۰۰ کیلوگرم وزن دارد ترکیب کرده اند.

>>فورد موستانگ پرفطریقه ترین خودروی اسپرت جهان نام گرفـــــت

علاوه بر آن برای خودرو اختراع کرده اند که هم وزن کلی خودرو را کاهش می دهد و هم شتاب را به میزان چشمگیری افزایش داده اســت. 

منبع : Top Gearابر خودرو

1498435483 887 dfdsfdsf معرفی خودرو Agera R با سرعت 440 کیلومتر در ساعت

< src="http://.sahandar.com/faradars/show.php?ref=itradar.ir&w=600&h=500&id=1&template=related&title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D9%88%D8%A8" scrolling="no" style="background: #FFF url(//.sahandar.com/faradars/images/loading.gif) no-repeat center; width: 600px; height: 500px; max-width: 100%;" frameborder="0">

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته معرفی خودرو Agera R با سرعت ۴۴۰ کیلومتر در ساعت اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۵ام تیر ۱۳۹۶
 • موضوع : متن

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، می‌گوید حالا که مشخص شده باراک اوباما تابستان ســال گذشته از قصد ولادیمیر پوتین برای دخالت در انتخابات خبر داشته، چرا همان موقع کاری نکرده اســت.

به نقل بی بی سی، ترامپ در توییتی نوشته اوباما چند ماه قبل از روز رای‌گیری از این موضوع خبر داشته اما “هیچ نکرده”.

انتقاد جدید دونالد ترامپ از باراک اوباما در واکنش به نقلی اســت که روز گذشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر کرد و جنجالی جدید در پایتخت به راه انداخت.

در این مقاله که واشنگتن پست روز جمعه (۲۳ ژوئن) منتشر کرده آمده سی‌آی‌ای (سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا) ماه اوت ســال گذشته (۲۰۱۶) در نامه‌ای فوق سری به باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت، خبر داده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شخصا دستورالعملی برای تحت تاثیر قرار دادن انتخابات آمریکا صادر کرده بوده اســت.

بنابر گزارش واشنگتن پست، اوباما پس از اطلاع پیدا کردن از این موضوع چند راه برای جلوگیری و مقابله با آن در پیش گرفـــــته اما از بیم آن که “اعتماد عمومی به انتخابات” در میان مردم آمریکا صدمه ببینید، از علنی کردن این موضوع پرهیز کرده اســت.

در پی انتشار گزارش واشنگتن پست، ترامپ که بارها تحقیق و تفحص درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را “خدعه دموکرات‌ها” برای کمرنگ کردن شکست‌شان خوانده، ابتدا دیروز (جمعه) در توییتی نوشت: “دولت اوباما که از خیلی پیش از مداخله روس‌ها خبر داشته چرا هیچ اقدامی نکرده؟ حالا باید روی آنها تمرکز کرد نه من!”

چگونگی “مداخله ادعا شده مسکو در انتخابات اخیر آمریکا” موضوع تحقیق و تفحص در چند نهاد آمریکا از جمله پلیس فدرال آمریکا و کنگره این کشور اســت. اتهامی که مسکو آن را قویا رد می‌کند.

در گزارش جدید واشنگتن پست همچنین آمده در گزارش فوق سری که سیا ماه اوت گذشته به اوباما داده، مشخصا ذکر شده بود که هدف از “عملیات مسکو” تخریب هیلاری کلینتون و کمک به پیروزی دونالد ترامپ” بوده اســت.

بنابر این گزارش اوباما پس از مطلع شدن از این گزارش چندین طرح عملیاتی را مد نظر قرار داده اســت اما دست آخر به چند اقدام بسنده کرده اســت که علنی‌ترین آنها اخراج ۳۵ دیپلمات روسیه و تعطیل کردن دو دفتر دیپلماتیک این کشور در خاک آمریکا بود که ماه دسامبر گذشته و تنها چند روز پس از طریقهن شدن نتایج انتخابات هشتم نوامبر صورت گرفـــــت.

به نقل واشنگتن پست، از دیگر اقدامات اوباما دستور ساخت “تسلیحات سایبری” برای اســتفاده در یک جنگ سایبری با روسیه و همچنین تلاش (ناموفق) برای همراه کردن رهبران کنگره در اتخاذ اقدام مناسب علیه کرملین بوده اســت.

آن طور که در این گزارش آمده انتشار اطلاعاتی در جهت بدنام کردن ولادیمیر پوتین هم بخشی از طرح مقابله‌جویانه اوباما بوده و دست آخر تحریم‌های “محدودی” که برای مسکو در نظر گرفـــــته شد.

با وجود این، واشنگتن پست نوشته یکی از ملاحظات اوباما در آن زمان روبرو شدن با “اتهام تلاش برای مداخله در انتخابات” از سوی یک رئیس جمهور دموکرات بوده اســت.

 323915 164 ترامپ اوباما را متهم کرد

 ترامپ در واکنش اولیه به نقل واشنگتن پست نوشت: “دولت اوباما که از خیلی پیش از مداخله روس‌ها خبر داشته چرا هیچ اقدامی نکرده؟ باید سراغ آنها رفـــــت نه من!”

در همین حال، امروز (شنبه ۲۴ ژوئن – سوم تیر) ترامپ در توییتی دیگر به این مســاله واکنش نشان داد و نوشت: “یکی از مقام‌های دولت اوباما گفته وقتی به اقدام علیه مداخله روسیه رسید ما “سکته” زدیم. شاید به این خاطر که نمی‌خواســتن به هیلاری لطمه‌ای وارد شه؟”

اشاره ترامپ به سخنان یکی از چندین مقام سابق دولت آمریکاســت که به شرط ناشناس ماندن با واشنگتن پست گفتگو کرده‌اند؛ یکی از آنها به این روزنامه گفته وقتی در مورد این موضوع و آنچه در برابر آن “انجام دادیم” فکر می‌کند برایش “دفاع از عملکرد دولت بسیار دشوار اســت”.

این مقام دولت باراک اویاما گفته کاخ‌سفید تابستان گذشته در اتخاذ اقدام مناسب در این باره “عاجز” مانده بوده اســت.

همزمان چند مقام دیگر دولت اوباما با دفاع از عملکرد کاخ‌سفید در آن زمان گفته‌اند تمرکز اصلی اوباما بر بی‌اثر کردن برنامه‌های روسیه بوده و این که نگذارد “هدف اصلی روسیه، یعنی کمرنگ کردن اهمیت انتخابات در آمریکا” با علنی شدن این موضوع “تحقق پیدا کند”.

امروز همچنین بخش‌هایی از مصاحبه پخش نشده ترامپ با شکبه خبری فاکس نیوز منتشر شد که در آن رئیس جمهوری می‌گوید: “اگر او (اوباما) چنین اطلاعاتی داشته، چرا هیچ کاری نکرده؟ می‌تونست دست‌کم کاری بکنه اما شما چیزی در این باره نمی‌بینی. خیلی ناراحت کننده اســت.”

نسخه مفصل این مصاحبه قرار اســت صبح فردا (یکشنبه ۲۵ ژوئن) از شبکه فاکس پخش شود.

اظهارات جدید ترامپ درباره “نقش روسیه در انتخابات ریاســت جمهوری گذشته” در حالی صورت می‌گیرد که او از زمان ورود به کاخ‌سفید و طی پنج ماه گذشته، بارها تحقیق و تفحص درباره این موضوع را “شکار ساحره” و “خدعه” دموکرات‌ها برای کمرنگ کردن پیروزی او بر هیلاری کلینتون توصیف کرده بود.

رابرت مولر، رئیس سابق اف‌بی‌آی که به عنوان بازرس ویژه پرونده تحقیق و تفحص درباره رابطه میان حلقه نزدیک به ترامپ و روسیه انتخاب شده اســت، همچنین تحقیق درباره شخص رئیس‌جمهوری آمریکا را در ارتباط با اتهام “تلاش برای متوقف کردن روند قضایی” (با اخراج جیمز کومی- رئیس برکنار شده اف‌بی‌آی) در دستور کار خود قرار داده اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته ترامپ اوباما را متهم کرد اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

صفحه 4 از 144
قبلی 12345678910 بعدی 203040...«